01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Архив - Свободни работни места
19.10.2015 г.
С П И С Ъ К

Резултати от конкурса за заемане на длъжността "главен инспектор" в регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, в гр. Кюстендил, към главна дирекция "Контрол на пазара" при КЗП, проведен на 13.10.2015г. 


16.10.2015 г.
О Б Я В Л Е Н И Е

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. "Славейков" № 4А обявява конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „юрисконсулт” в гр.София на регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, към главна дирекция “Контрол на пазара".


05.10.2015 г.
 С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по общ конкурс за заемането на длъжността „главен инспектор” в регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград, в гр. Кюстендил, към главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП.


05.10.2015 г.
 С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по общ конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „главен инспектор” в гр. Кърджали в регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора и една щатна бройка на длъжността „главен инспектор” в гр. Бургас в регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП.


05.10.2015 г.
С П И С Ъ К 

на  допуснатите и недопуснатите кандидати по общ конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши инспектор”  в регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, в гр.Пазарджик и една щатна бройка на длъжността „старши инспектор” в регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, в гр.Монтана,  към главна дирекция “Контрол на пазара” 


05.10.2015 г.
С П И С Ъ К 

на допуснатите и недопуснатите кандидати по открит конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, в гр. Русе, към главна дирекция „Контрол на пазара”. 


05.10.2015 г.
С П И С Ъ К

на  допуснатите и недопуснатите кандидати по общ конкурс за заемане на 2 щатни бройки за длъжността „инспектор”, от които  1бр. в  гр.Пловдив към Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив и 1 бр. в гр.Бургас, Регионална дирекция за областите Бургас, сливен и Ямбол със седалище Бургас,  към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП 


 
22 
47 48
49 50   tbi info 55