01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Сигнали при съмнение за корупция и жалби срещу служители на Комисия за защита на потребителите може да подадете по:

  • Електронен път - ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на Комисия за защита на потребителите, можете да попълните данните и да ги изпратите чрез електронния ни имейл адрес: anticorruption@kzp.bg
  • Телефон – на телефон 0700 111 22 на Комисия за защита на потребителите гражданите могат да подадат и сигнали за корупция. На цената на градски разговор от цялата страна или по тарифата на съответния мобилен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък в работно време – от 9.00 до 17.30 ч. в делнични дни. Задължително условие при подаване на сигнал за корумпиран служител е обаждането да не е анонимно.
  • Пощата - информация за нередности и сигнали за корупция в Комисия за защита на потребителите може да изпращате на адрес: 1000 София, пл."Славейков" № 4А.
Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.
Сигнали за корупционни прояви на служител/и на Комисия за защита на потребителите, може да изпратите чрез попълване на електронната форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията:
Комисия за защита на потребителите гарантира пълна анонимност на гражданите.
Благодарим Ви за съдействието!
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55