Актове

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Януари / Март 2016г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Април / Юни 2016г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Юли / Септември 2016г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Октомври / Декември 2016г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Януари / Март 2017г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Април / Юни 2017г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Юли / Септември 2017г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Октомври / Декември 2017г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Януари / Март 2018г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Април / Юни 2018г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Юли / Септември 2018г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Октомври / Декември 2018г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Януари / Март 2019г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Април / Юни 2019г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Юли / Септември 2019г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Октомври / Декември 2019г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Януари / Март 2020г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Април / Юни 2020г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Юли / Септември 2020г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Октомври / Декември 2020г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Януари / Март 2021г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Април / Юни 2021г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Юли / Септември 2021г.

Заповеди за налагане на принудителни административни мерки Октомври / Декември 2021г.